Gà Nướng Ớt Cay Địa Trung Hải (nửa con)

99,000

hoặc gọi 0906.727.729 để nhận tại nhà
0906.727.729