Gà Nướng Quay Tiêu Tứ Xuyên (nửa con)

96,000

hoặc gọi 0906.727.729 để nhận tại nhà
0906.727.729