Gà Nướng Tiêu Rừng Tây Bắc (nửa con)

96,000

hoặc gọi 0906.727.729 để nhận tại nhà
0906.727.729