Gà ta hấp muối

269,000 235,000

_ Gà ta thả đồi 100%

_ Món ăn vừa khẩu vị

_ Nhận làm theo yêu cầu khẩu vị của khách

_ Gà làm liền không để lâu

hoặc gọi 0906.727.729 để nhận tại nhà
Danh mục:
0906.727.729